Biografie

Rob is een internationaal facilitator van formele creatieve bijeenkomsten en trainer van creatieve denktechnieken. Hij is gespecialiseerd in denkvaardigheden in het algemeen en creatieve denkvaardigheden in het bijzonder.  Daarnaast heeft hij veel ervaring met trajecten rond persoonlijk leiderschap – teambuilding en het begeleiden van jonge topsport(st)ers. Als Master Practioner onderricht  hij Edward de Bono’s denktechnieken, zoals de zes denkhoeden, de CoRT-denktechnieken  en de laterale denktechnieken. De CoRT-denktechieken – beter bekend als de ‘ Direct Attention Thinking Techniques’ – zijn wereldwijd het meest onderrichte denkprogramma in het onderwijs;  in samenwerking met uitgeverij OMJS (Onderwijs Maak Je Samen) en 4e jaars studenten van Sint Lucas ontwikkelt hij momenteel een pakket  denktechnieken voor het Nederlandse basisonderwijs.

In 2003 is hij bij het Koning Willem I College/School  voor de Toekomst in opdracht van het College van Bestuur het De Bono Expertisecentrum gestart.

In samenwerking met het Olympisch Netwerk Brabant heeft Rob een progamma voor de begeleiding van jonge topsport(st)ers ontwikkeld en uitgevoerd, het  “Integraal Topsport Ontwikkelingsmodel, ITO”.  HIj heeft hiermee gewerkt bij Feyenoord (onder 15 jr), FC Den Bosch (onder 19 jr), Flik-Flak (turnen 12 – 18 jr) en het Regionaal Talentencentrum Eindhoven (zwemmen 14 – 19 jr). Dit seizoen werkt hij samen met Marcel Wouda, bondscoach lange afstandzwem(st)ers, en Job Kienhuis, lange afstandzwemmer Olympische Spelen Londen 2012.

Zowel  op nationaal als international niveau  heeft hij gewerkt voor  o.a. het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (Landelijke champagne Alfabetisering + Common European Framework of References for Teaching of Modern Languages) en de Nederlandse Sport Federatie (Aids en Sport).

Hij werkt(e) voor zowel  nationale als internationale organisaties, zoals: Manchester Metropolitan University (Engeland), Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit , Business School of Rotterdam, AVANS Hogeschool, Business Schoo/Natinal Training Center for Learning and Teaching in Riga (Letland), Belfast Metropolitan College (Ierland), George Brown College/Sheridan College (Canada), Maricopa College Arizona/Michigan State University (USA), Stichting ‘Ons Kind’, Nederlandse Jenaplanvereniging, Sint Lucas/De Eindhovense School, Provincie Noord-Brabant (Brabantlab), gemeente ‘s-Hertogenbosch (concept ‘Huis van Ervaring’),  Conquestor, Hudson Group, Microway.

Hij heeft  in het kader van het Comenius project ‘Think Fresh’ de afgelopen jaren samen gewerkt met diverse basisscholen en kennisinstituten aan de ontwikkeling van ‘thinking skills in primary education’.  Zijn persoonlijke missie: het ontwerpen en begeleiden van formele creatieve bijeenkomsten en teamontwikkelingstrajecten gericht op het verbeteren van teamprestaties en persoonlijk leiderschap. Daarnaast stimuleert hij wereldwijd het creatief denken als ‘life skill’ voor de 21e eeuw.

Rob heeft een passie voor leren , creatief denken en Oosterse filosofie. Zijn werk is  het trainen, ontwerpen en faciliteren van creatieve (denk)processen, leiderschapstrajecten, teambuilding, gekenmerkt door ‘serieuze creativiteit’ met een relativerende glimlach.   Hij is geschoold in het gedachtegoed van o.a. het COCD (Centrum voor Ontwikkeling van Creatief Denken), Edward de Bono (6 hats, CoRT, lateraal denken), Howard Gardner (Meervoudige Intelligenties), Leonardo da Vinci,  Alex Osborn (Creatief Problem Solving), Csicksentmyhalyi (Flow), Steven Covey (8 eigenschappen voor effectief leiderschap), Bateson (NLP),Joseph Jaworski (Synchroniciteit) en Otto Scharmer (Theorie U).

Rob is vader van drie kinderen en woont in Rosmalen. Hij  tennist, fitnesst, leest en houdt van bewust, lekker eten. Zijn passie gaat uit naar het helpen van anderen in hun persoonlijke groei, zowel individueel als in teams.